Doradztwo podatkowe

Rozpoczynając działalność a także w trakcie jej prowadzenia, wielu podatników zadaje pytanie: „Komu należy powierzyć wsparcie w kwestiach podatkowych?”. Odpowiedź, zależy przede wszystkim od potrzeb podatnika, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez niego działalności, a w poszczególnych sprawach – od stopnia ich zawiłości.

Zarówno w rękach doradcy podatkowego jak i księgowego spoczywają finanse firmy. Jednakże porównując jakość i zakres świadczonych usług, biorąc pod uwagę chociażby określenie odpowiedniej strategii optymalizacji podatkowej czy rozwiązywania konkretnych problemów w zakresie rozliczeń, zdecydowanie bezpieczniej jest skorzystać z usług doświadczonych księgowych i jednocześnie wesprzeć je wiedzą specjalistyczną doradców podatkowych.

Doradztwo podatkowe obejmuje przede wszystkim: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych oraz celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.